ข้อมูลที่พัก: แพสมบูรณ์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แพสมบูรณ์
  • สถานที่ : สังขละบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 579 หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3459 5396
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย