ข้อมูลที่พัก: แพผาผึ้ง

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แพผาผึ้ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สังขละบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,980 - 4,580 บาท
 • ที่อยู่ : (ทะเลสาบเขาแหลม) หมู่ 2 ซอย บ้านผาผึ้ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี 71240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2967 8181-4,0 1848 4469, 0 1750 4188, 0 1944 0898, 0 2967 8181 4
 • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@suansaiyok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย