ข้อมูลที่พัก: แพอังคณา

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แพอังคณา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทองผาภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 458 หมู่ 1 ถนนทองผาภูมิ-ปิล๊อค ตำบล ท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3459 9828 , 08 9092 1262 , 08 6794 2080
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย