ข้อมูลที่พัก: แพวังอิงผา (วี.ไอ. พี.)

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แพวังอิงผา (วี.ไอ. พี.)
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 456/1 หมู่ 1 ถนนทองผาภูมิ-ปิล็อค ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3459 9778 , 08 9239 0672, 0 3459 9001 , 0 3459 9067, 08 9260 7022
  • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย