ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรองเขื่อนเขาแหลม

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรองเขื่อนเขาแหลม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทองผาภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : ในเขตเขื่อนเขาแหลม อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3459 8030
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย