ข้อมูลที่พัก: สวนป่าทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สวนป่าทองผาภูมิ
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่ 6 ถนนทองผาภูมิ-ปิล็อค ตำบลห้วยเขย่ง ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง ) อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 3243-7 ต่อ 305, 308,0 3220 1565-5, 0 3453 2008
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย