ข้อมูลที่พัก: บ้านชายแดนภูผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านชายแดนภูผาภูมิ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทองผาภูมิ
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 127 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3459 9048 , 0 3459 9035 , 0 3459 9088
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย