ข้อมูลที่พัก: บ้านพักอุทยานแห่งชาติไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักอุทยานแห่งชาติไทรโยค
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 2,400 บาท
  • ที่อยู่ : ติดต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพ 10220
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 5734
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย