ข้อมูลที่พัก: เสาวคนธ์แค้มปิ้ง

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เสาวคนธ์แค้มปิ้ง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไทรโยค กาญจนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 750 บาท
 • ที่อยู่ : 103 หมู่ 1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08-1255-4393 , 08-9810-3962,034 -528466
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : kwainoigarden@hotmail.com,kwainoigarden@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย