ข้อมูลที่พัก: บ้านริมแคว แพริมน้ำ

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านริมแคว แพริมน้ำ
  • สถานที่ : ท่ามะกา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 880 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 378 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3456 1052, 0 3456 1429, 0 3459 1071, 0 3459 1077
  • จำนวนห้อง : 81 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : Banrimkwae@Yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย