ข้อมูลที่พัก: แควน้อยริเวอร์พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แควน้อยริเวอร์พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ไทรโยค
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 46/1 หมู่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2800 6744-5, 08-1314-4542, 08-4088-4810 ,08-6611-1933, 08-1242-9842
  • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : kwainoy@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย