ข้อมูลที่พัก: กู๊ดคอร์นเนอร์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : กู๊ดคอร์นเนอร์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 60 - 160 บาท
  • ที่อยู่ : 7/2 ถนน สองแคว อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 3341
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย