ข้อมูลที่พัก: วังตะเพิน แค้มปิ้ง เฮาส์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : วังตะเพิน แค้มปิ้ง เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 162 หมู่ 1 ตำบล วังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3458 9174, 08 9912 9066
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย