ข้อมูลที่พัก: รสทิพย์ธานี

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : รสทิพย์ธานี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 33/1 หมู่ 4 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3463 3149, 08 1655 5768, 08 1996 0277
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย