ข้อมูลที่พัก: ภูกาญจน์โฮมเทล

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ภูกาญจน์โฮมเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 209 หมู่ 2ถนนพัฒนา ตำบลท่ามะขาม ซอย 3 อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 2282, 08 6051 3365
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย