ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนริมแควรีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนริมแควรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 167 หมู่ 2 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1215 6762 , 08 1667 7266
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย