ข้อมูลที่พัก: บ้านสายชล

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสายชล
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนบ้านเก่า-ลิ้นช้าง ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4680 0609
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย