ข้อมูลที่พัก: แควริเวอร์ไซด์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แควริเวอร์ไซด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 840 - 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 69 หมู่ 2 ใกล้ทางลงสะพานจินดา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3455 1078-9, 0 3465 3394,08 6366 7285
 • จำนวนห้อง : 82 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : kw_riverside@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย