ข้อมูลที่พัก: ศรีเมืองกาญจน์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ศรีเมืองกาญจน์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 220 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 313/113 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 1609 , 0 3451 2401
  • จำนวนห้อง : 59 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย