ข้อมูลที่พัก: ริเวอร์แคว

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ริเวอร์แคว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,050 - 5,250 บาท
 • ที่อยู่ : 284/3-16 ถนนแสงชูโต อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 1565 , 0 3451 3348-9
 • จำนวนห้อง : 157 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย