ข้อมูลที่พัก: มิตรพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : มิตรพันธ์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 650 - 5,000 บาท
  • ที่อยู่ : 244 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 5906-8,0 3462 5128-31
  • จำนวนห้อง : 130 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย