ข้อมูลที่พัก: ชิตะนันท์ แมนชั่น

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ชิตะนันท์ แมนชั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 12 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 1138 , 0 3451 4733, 0 3462 2199
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : chitanungroup@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย