ข้อมูลที่พัก: โรงแรมแก่นนคร

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมแก่นนคร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 230 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 690 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4322 4268-71
 • จำนวนห้อง : 175 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kaennakornhotel.com
 • อีเมลล์ : info@kaennakornhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย