ข้อมูลที่พัก: โรงแรมโฆษะ

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมโฆษะ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 1,330 - 33,000 บาท
 • ที่อยู่ : 250-252 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4332 0320, 0 2662 4000
 • จำนวนห้อง : 200 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.kosahotel.com
 • อีเมลล์ : reservations@kosahotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย