ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 1,400 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 260 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4322 0400-14
 • จำนวนห้อง : 320 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dusit.com
 • อีเมลล์ : ctpk@dusit.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย