ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูเวียง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเวียง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : ตู้ ป.ณ. 1 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5852 1771, 0 4335 8073
 • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : Phuwiangnp71@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย