ข้อมูลที่พัก: บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักรับรองเขื่อนอุบลรัตน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อุบลรัตน์ ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : ที่ทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4344 6231
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.urdam.egat.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย