ข้อมูลที่พัก: โรงแรมบุษราคัม

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมบุษราคัม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,350 บาท
 • ที่อยู่ : 68 ถ.พิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4333 3666, 0 4324 2222
 • จำนวนห้อง : 157 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bussarakamhotel.com
 • อีเมลล์ : bussarakamhotel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย