ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมน้ำ

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมน้ำ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ชุมแพ ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 537 หมู่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4338 6900, 08 9619 4522
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย