ข้อมูลที่พัก: ลาวัลย์เพลส

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : ลาวัลย์เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : ถ.ชาตะผดุง ซ.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4333 8353
 • จำนวนห้อง : 74 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lawanplace.com
 • อีเมลล์ : lawanplace@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย