ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสวัสดีโฮเต็ล

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสวัสดีโฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 890 บาท
 • ที่อยู่ : 177-179 ถ.หน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4322 1600, 0 4322 2433
 • จำนวนห้อง : 73 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sawasdee@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย