ข้อมูลที่พัก: โรงแรมไฮเวย์

จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมไฮเวย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านไผ่ ขอนแก่น
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 240 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 796/12 หมู่ 5 ถ.สุขาภิบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4337 4994-7
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.highway-hotel.net
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย