ข้อมูลที่พัก: กานดา รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : กานดา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ลำทับ กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 53 หมู่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4850 8316, 08 4858 9967
 • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย