ข้อมูลที่พัก: โรงแรม คริสตัล

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม คริสตัล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,300 บาท
 • ที่อยู่ : 331/9 ถ.มหาราช ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7562 3274-5
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.krabicrystalhotel.com
 • อีเมลล์ : krabicrystalhotel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย