ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเคียงทะเล

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเคียงทะเล
  • สถานที่ : เมือง กระบี่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 77/1 ถ.คงคา ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7562 2885-8
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : krabicityseaview@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย