ข้อมูลที่พัก: จันดี ซีฟู๊ด เกสเฮ้าส์ แอนด์ เรสเทอรอง

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : จันดี ซีฟู๊ด เกสเฮ้าส์ แอนด์ เรสเทอรอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 27/1 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7563 8052, 0 7563 8036, 08 1088 9852
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chandee-krabi.com
 • อีเมลล์ : chandee-krabi@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย