ข้อมูลที่พัก: ชานชเล เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ชานชเล เกสท์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถ.อุตรกิจ ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7562 0952
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chanchalay.com
 • อีเมลล์ : chanchale_krabi@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย