ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ทับปริก เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 170 หมู่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7566 0716-7
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : phanombencha_np@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย