ข้อมูลที่พัก: นครา รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : นครา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 172 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7568 4198, 0 7568 4178-80
 • จำนวนห้อง : 137 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lantalongbeach.com
 • อีเมลล์ : info@lantalongbeach.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย