ข้อมูลที่พัก: ไนซ์ แอนด์ อีซี่ เฮ้าส์

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ไนซ์ แอนด์ อีซี่ เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 315 หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6891 2764, 08 9531 3511, 0 7566 7105-6
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.niceandeasylanta.com
 • อีเมลล์ : info@niceandeasylanta.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย