ข้อมูลที่พัก: บ้านพ้องาม รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพ้องาม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 47 หมู่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1970 0401, 08 9908 7507, 08 9652 4164, 0 7566 1124-5
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanpongamresorts.com
 • อีเมลล์ : info@baanpongamresorts.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย