ข้อมูลที่พัก: บุหงารายา รีโซเทล

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : บุหงารายา รีโซเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : 299 หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7566 8195-6, 08 1719 1407
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bu-ngarayaresotel.com
 • อีเมลล์ : contact@bu-ngarayaresotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย