ข้อมูลที่พัก: ปรีฑารมย์ พีพี รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ปรีฑารมย์ พีพี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวโล๊ะดาลัม เมือง กระบี่
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,900 - 4,200 บาท
 • ที่อยู่ : 51 หมู่ 7 อ่าวโล๊ะดาลัม ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7560 1121-2, 08 1970 9475
 • จำนวนห้อง : 52 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phiphiresortphitharom.com
 • อีเมลล์ : phitharom@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย