ข้อมูลที่พัก: มุกลันตา รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : มุกลันตา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดพระแอะ เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : 3.5 ดาว
 • ราคา : 500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 343 หมู่ 2 หาดพระแอะ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7568 4638, 08 1875 4757, 08 1677 9631
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mooklanta.com
 • อีเมลล์ : info@mooklanta.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย