ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แม่น้ำ กระบี่

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แม่น้ำ กระบี่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : 73/1 ถ.คงคา ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7561 2321
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.krabiriverhotel.com
 • อีเมลล์ : krabiriver@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย