ข้อมูลที่พัก: รีแล็กซ์ เบย์ รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : รีแล็กซ์ เบย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,100 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7568 4430, 0 7568 4194
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.relaxbay.com
 • อีเมลล์ : relaxbay@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย