ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเรนโบว์

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเรนโบว์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 599 - 599 บาท
 • ที่อยู่ : 22 ถ.นภาจรัส ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7562 0665, 0 7562 0666
 • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : krabirainbow@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย