ข้อมูลที่พัก: ลันตา นิว โคโคนัท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ลันตา นิว โคโคนัท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 22 หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1537 7590, 0 7566 7107, 0 7568 4667
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : newcoconut@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย