ข้อมูลที่พัก: วู๊ดแลนด์ ลอร์จ

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : วู๊ดแลนด์ ลอร์จ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เหนือคลอง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 188 หมู่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1893 5330, 0 7561 8269
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.woodland-koh-jum.tk
 • อีเมลล์ : rayandsao@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย