ข้อมูลที่พัก: ศรีบอยา บังกะโล

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ศรีบอยา บังกะโล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เหนือคลอง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 34 หมู่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7561 8026, 08 1979 3344
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.siboyabungalows.com
 • อีเมลล์ : siboyabungalow@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย